Klokkenluidersregeling

De PGS klokkenluidersregeling is een intern systeem voor het melden van wetsovertredingen, schendingen van interne beleidsregels en andere onethische gedragingen binnen de organisatie, zonder angst voor represailles. Het is beschikbaar voor alle medewerkers en aangestelden van het bedrijf. Voor meldingen van wettelijke inbreuken krijgt de klokkenluider (melder) juridische bescherming tegen represailles onder de toepasselijke nationale klokkenluiderswetgeving. Na het indienen van een melding ontvangt de klokkenluider, indien geïdentificeerd, binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging. Er volgt een onafhankelijk, onpartijdig onderzoek. Binnen een redelijke termijn, en uiterlijk drie maanden na de melding, wordt de klokkenluider geïnformeerd over de bevindingen en de uitkomst van het onderzoek.

Webpagina laatst bijgewerkt: 03-06-2024